Unvan Değişikliği Sınavı Hakkında

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel için 12.04.2014 tarihli, 28970 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Unvan Değişikliği Sınavı 31.12.2020 Perşembe günü saat 14:00 de Üniversitemiz Avcılar Yerleşkesi Mühendislik Fakültesi A Blokta bulunan Konferans salonunda yapılacaktır.

Sınav günü HES kodu sorgulaması yapılacak olup, sınav salonuna maskesiz kesinlikle giriş yapılmayacaktır. Sınava katılacak adayların,  herhangi bir aksaklık yaşamaması için Nüfus Cüzdanı ve Personel Kimlik Kartları ile en geç saat 13:00 de yukarıda belirtilen adreste olması gerekmektedir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca kişilere bildiri yapılmayacaktır.

 

Sınava Katılacak İsim Listesi İçin Tıklayınız.