Sürekli İşçi Alımı Noter Kurası Sonucu Mülakata Girmeye Hak Kazananların İsim Listesi

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Yoğun Bakım Ünitelerinde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası hükümleri uyarınca 4857 sayılı İş Kanununa tabi Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 09/08/2009 tarih, 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, İş-Kur Üzerinden başvuru yapıp nihai listelere girmeye hak kazan kişiler arasından 27/02/2020 tarihinde Bakırköy 22. Noteri tarafından yapılan kura sonucu mülakata girmeye hak kazananların isim listesi ve talep edilen evraklar aşağıdadır.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kişilere ayrıca yazılı olarak tebligat yapılmayacaktır.
İŞÇİ OLARAK BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER


1.    2 Adet Vesikalık fotoğraf.

2.    Adli Sicil Belgesi(Resmi Kuruma Verilmek Üzere Diye Talep Edilecek)

3.    SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığını almadığını gösterir belge.(E Devlet Çıktısı Kabül Edilir)

4.    Askerlik durum belgesi(e devlet çıktısı kabul edilir)

5.    Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi

6.    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi(Aslı İle kontrol edilerek Alınacak)
HASTA VE YAŞLI BAKICISI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZTEMİZLİK PERSONELİ İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
NOT: Evrak teslimi şahsen yapılacak olup, eksik veya yanlış evrak beyan eden kişiler belirtilen tarihte mülakata girme hakkını kaybedeceklerdir.

Evrak Teslim Başlangıç Tarihi :02.03.2020 Pazartesi  
Evrak Teslim Bitiş Tarihi          :05.03.2020 Perşembe günü mesai bitimidir.
Mülakat Tarihi, Saati ve Yeri  : 11.03.2020 Çarşamba günü saat: 11:00'da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi Rektörlük Binası Konferans Salonunda yapılacaktır.