Sürekli İşçi Alım İlanı Noter Kurası Sonuçları

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi ile Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsünde görevlendirilmek üzere giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası hükümleri uyarınca, 4857 sayılı İş Kanununa tabi Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 05.04.2021 tarihli, 31445 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, İş-Kur Üzerinden başvuru yapıp nihai listelere girmeye hak kazan kişiler arasından 15.04.2021 tarihinde Bakırköy 22. Noteri tarafından yapılan kura sonucu mülakata girmeye hak kazananların isim listesi ve talep edilen evraklar aşağıdadır.

Mülakata girmeye hak kazanan kişilerin aşağıdaki belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri  gerekmektedir.

 

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kişilere ayrıca yazılı olarak tebligat yapılmayacaktır.

 

HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI ASİL LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI YEDEK LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

HAYVAN BAKICISI (1 KİŞİ / ORTAÖĞRETİM) ASİL LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

HAYVAN BAKICISI (1 KİŞİ / ORTAÖĞRETİM) YEDEK LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

HAYVAN BAKICISI (1 KİŞİ/ ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS) ASİL LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

HAYVAN BAKICISI (1 KİŞİ/ ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS) YEDEK LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

HAYVAN BAKICISI (3 KİŞİ) ASİL LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

HAYVAN BAKICISI (3 KİŞİ) YEDEK LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

İŞÇİ OLARAK BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER

1.    Başvuru dilekçesi (Tıklayınız)

2.    2 Adet Vesikalık fotoğraf.

3.    Adli Sicil Belgesi (Resmi Kuruma Verilmek Üzere Diye Talep Edilecek)

4.    SGK’ dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığını almadığını gösterir belge.(E Devlet Çıktısı Kabul Edilir)

5.    Askerlik durum belgesi (E-devlet çıktısı kabul edilir)

6.    Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi

7.    Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı İle kontrol edilerek alınacak)

 

NOT: Evrak teslimi şahsen yapılacak olup, eksik veya yanlış evrak beyan eden kişiler belirtilen tarihte mülakata girme hakkını kaybedeceklerdir.

 

Evrak Teslim Başlangıç Tarihi     : 20.04.2021 Salı günü

Evrak Teslim Bitiş Tarihi              : 29.04.2021  Perşembe günü mesai bitimidir. (16.00)

Mülakat Tarihi, Saati ve Yeri       : 03.04.2021 Pazartesi günü saat 10:00 da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi Okuma Salonu.

***MÜLAKAT SALONUNA MASKESİZ GİRİLMEYECEKTİR.