TypeError: null is not an object (evaluating 'container.textContent') https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3064 :0 in forEach https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3061 https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in o https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in r Sağlık Bakanlığı Tarafından 2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Sonucu Evrak Teslim Süresi Uzatılmıştır

Sağlık Bakanlığı Tarafından 2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Sonucu Evrak Teslim Süresi Uzatılmıştır


Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, 14/07/2020 tarihinde yapılan kura sonucu Üniversitemize atanmaya hak kazanan kişilerden göreve başlatılabilmeleri için istenilen evrakların teslim süresi 07.08.2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.


Talep edilen evrakların en geç 07.08.2020 tarihine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı Avcılar/İSTANBUL adresine kargo ile veya elden teslim edilmesi gerekmektedir.