Sağlık Bakanlığı Tarafından 2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Sonucu

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, 14/07/2020 tarihinde yapılan kura sonucu Üniversitemize atanmaya hak kazanan kişilerden göreve başlatılabilmeleri için istenilen evraklar aşağıdadır.

Talep edilen evrakların 29/07/2020 tarihine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı Avcılar/İSTANBUL adresine kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.

Sağlık Bakanlığı Tarafından 2020 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası Sonucu TIKLAYINIZ
 

Evrak Teslim Dilekçesi için TIKLAYINIZ


İSTENİLEN BELGELER

1-) Dilekçe

2-) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

3-) 1 Adet Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sayfanızdan evrak teslim tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış olmalıdır.)

4-Hizmet Belgesi (HİTAP Dökümü)

5-Askerlik Belgesi

6-Öğrenim Belgesi

7-)Sağlık Kurulu Raporu (En az 5 hekim imzalı olmalı ve içinde Psikiyatri Uzmanı olmak zorundadır.)

8-)Mal Bildirim Beyannamesi (Personel Daire Tarafından Verilecektir)