Sürekli İşçi Alım İlanına İş-Kur Üzerinden Başvuru Yapan Ve Kura Çekimine Girmeye Hak Kazanların İsim Listesi

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Yoğun Bakım Ünitelerinde, giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (D) fıkrası hükümleri uyarınca 4857 sayılı İş Kanununa tabi Sürekli İşçi olarak istihdam edilmek üzere 09/08/2009 tarih, 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, İş-Kur Üzerinden başvuru yapıp nihai listelere girmeye hak kazan kişileri gösteren  isim listesi aşağıdadır.

 Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
KURA TARİHİ VE YERİ

1.    Noter huzurunda kura çekimi 27/02/2020 günü saat 10:30 da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi kapalı spor salonunda (Üniversite Mah. Bağlariçi Cad No:7 Avcılar-İstanbul) yapılacaktır.

2.    Noter kurası sonucu mülakat sınavına katılmaya hak kazanan asil ve yedeklerin listesi Üniversitemiz (http://istanbulc.edu.tr ile http://personel.istanbulc.edu.tr) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır

3.    İstekli adaylar kura çekimini izleyebilecektir. Ancak kura çekimini izlemek isteyen aday sayısının salon kapasitesinden fazla olması durumunda salon kapasitesinin elverdiği oranda aday kura çekim salonuna alınacaktır.


HASTA VE YAŞLI BAKICI İSİM LİSTESİ İÇİN  TIKLAYINIZ


TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN TIKLAYINIZ


NOT: YUKARIDAKİ KADROLARA İLKÖĞRETİM, ÖNLİSANS VE LİSANS MEZUNU OLUP BAŞVURU YAPANLAR KURAYA TABİ OLMAYACAKLARDIR.