Hasta ve Yaşlı Bakım Personeli Alım İlanına Başvurup Atanmaya Hak Kazananların Listesi

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde Görevlendirilmek Üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (D) Fıkrasına Göre 4857 Sayılı İş Kanuna Tabi Sürekli İşçi Kadrosunda Hasta ve Yaşlı Bakım Personeli Alım İlanımıza Başvurup Mülakat Sonucu Atanmaya Hak Kazananların  İsim Listesi Aşağıdadır.

Asil Listelerde İsmi Bulanan Kişiler, Göreve Başlatılmak İçin Devlet veya Özel Hastanelerden 5 Hekim Onaylı Sağlık Raporu (Biri Psikiyatri Doktorundan Olmak Şartıyla)  Alarak,  13  Nisan 2021 Salı Günü Mesai Bitimine (17:00) kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Şahsen Başvuru Yapmaları Gerekmektedir.

Göreve Başlama Yazıları Tebliğ Alındığı Tarihten İtibaren Her Ne Sebep Olursa Olsun (Sağlık Durumu ve Acil Durumlarda Resmi Belge İle Kanıtlanan Durumlar Hariç) Süresi İçinde Göreve Başlamayan Kişilerin Yerine, 1. Sıradan Başlayarak Yedek Adaylar Göreve Başlatılacaktır.

 

HASTA VE YAŞLI BAKIM PERSONELİ ASİL İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

HASTA VE YAŞLI BAKIM PERSONELİ YEDEK İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 HASTA VE YAŞLI BAKIM PERSONELİ (YABANCI DİL BİLEN) ASİL LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ.