TypeError: null is not an object (evaluating 'container.textContent') https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3064 :0 in forEach https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3061 https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in o https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in r Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından Üniversitemize Ataması Yapılan Şehit Yakını, Gazi Ve Gazi Yakınlarından İstenilen Belgeler

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından Üniversitemize Ataması Yapılan Şehit Yakını, Gazi Ve Gazi Yakınlarından İstenilen Belgeler


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Üniversitemize ataması yapılan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atama işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için aşağıda yazılı belgeleri 01.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü (Avcılar Yerleşkesi) Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

  • Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
  • Adli Sicil Kaydı Belgesi​ Resmi Kuruma verilmek üzre talep edilecek (e-devlet çıktısı kabul edilir)
  • Diploma aslı ve fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilir)
  • Sağlık Raporu (en az 5 hekim (Biri Psikolog hekim olmak üzere) onaylı)
  • Askerlik Belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir)
  • 8 adet resim
  • Yerleştirme Belgesi (internet çıktısı)Not: Web sayfamızdan yapılan ilanlar tebliğ hükmünde olup, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.