TypeError: null is not an object (evaluating 'container.textContent') https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3064 :0 in forEach https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3061 https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in o https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in r İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | Personel Daire Başkanlığı

8 Haziran 2020 tarihli, 31149 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Hemşire ve Sağlık Teknikeri Alım İlanı Yedekten Atama SonuçlarıÜniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden (giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere) Kardiyoloji Enstitüsü ve Diş Hekimliği Fakültesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacağı 8 Haziran 2020 tarihli, 31149 sayılı Resmi Gazete'de ve Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan 6 Lise Mezunu Sözleşmeli Hemşire, 11 Lisans Mezunu Sözleşmeli Hemşire ve 8 Sağlık Teknikeri pozisyonuna süresi içinde müracaat eden ve ilanda belirtilen niteliklere uygun olan adaylardan 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan kişilerden evrak teslim etmeyen ve göreve başlamayacaklarını beyan adayların yerine puan sırasına göre yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan yedek adayların listesi ve görev yerleri aşağıda yayımlanmıştır.

Atanmaya hak kazanan yedek adayların 29/07/2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeler ile birlikte şahsen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

LİSE MEZUNU HEMŞİRE ALIMI YEDEK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS MEZUNU HEMŞİRE ALIMI YEDEK ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİ VE TIBBİ LABORATUVAR) ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOLOJİ VE GÖRÜNTÜLEME) ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EVRAK TESLİM  DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ


İSTENİLEN BELGELER  

1) Dilekçe

2) 6 Adet Vesikalık Fotoğraf

3) 2 Adet Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sayfanızdan Resmi Kuruma verilmek üzere talep edilecek ve evrak teslim tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış olmalıdır.)

4) Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar İçin - Askerlik Şubesinden veya e-devlet sayfanızdan alınmış olmalıdır.)

5) Mal Bildirim Beyannamesi  (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

6) SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden alınabilir. Herhangi bir Sosyal Güvenlik kaydı olmayanlar SGK'dan veya e-devletten kayıt sorgulanmasını temin etmesi gerekmektedir.Daha önce herhangi bir kamu kurumunda görev yapmış olanlar SGK'dan detaylı işyeri dökümü listesi temin etmesi gerekmektedir.)

7-)Sağlık Kurulu Raporu (En az 5 hekim imzalı olmalı ve içinde Psikiyatri Uzmanı olmak zorundadır.)


NOT: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 23. maddesi ( aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır)Evrak Teslim Tarihi             :17 Temmuz 2020 Cuma Günü

Son Evrak Teslim Tarihi    : 29 Temmuz 2020 Çarşamba Günü  (Mesai bitimine kadar)