TypeError: null is not an object (evaluating 'container.textContent') https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3064 :0 in forEach https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3061 https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in o https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in r 8 Haziran 2020 tarihli, 31149 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Hemşire ve Sağlık Teknikeri Alım İlanı Başvuru Sonuçları

8 Haziran 2020 tarihli, 31149 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Hemşire ve Sağlık Teknikeri Alım İlanı Başvuru SonuçlarıÜniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden Diş Hekimliği Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsünde (giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacağı 8 Haziran 2020 tarihli, 31149 sayılı Resmi Gazete'de ve Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan 6 Lise Mezunu Sözleşmeli Hemşire, 11 Lisans Mezunu Sözleşmeli Hemşire ve 8 Sağlık Teknikeri pozisyonuna süresi içinde müracaat eden ve ilanda belirtilen niteliklere uygun olan adaylardan 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazananların listesi ve görev yerleri  aşağıda yayınlanmıştır.


Atanmaya hak kazanan  adayların 14 Temmuz 2020 Salı günü mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeler ile birlikte şahsen  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedirEVRAK TESLİM DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ


LİSE MEZUNU HEMŞİRE ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS MEZUNU HEMŞİRE ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİ VE TIBBİ LABORATUVAR) ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOLOJİ VE GÖRÜNTÜLEME) ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI) ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İSTENİLEN BELGELER  

1) Dilekçe

2) 6 Adet Vesikalık Fotoğraf

3) 2 Adet Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sayfanızdan evrak teslim tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış olmalıdır.)

4) Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar İçin - Askerlik Şubesinden veya e-devlet sayfanızdan alınmış olmalıdır.)

5) Mal Bildirim Beyannamesi  (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

6) SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden alınabilir. Herhangi bir Sosyal Güvenlik kaydı olmayanlar SGK'dan veya e-devletten kayıt sorgulanmasını temin etmesi gerekmektedir.Daha önce herhangi bir kamu kurumunda görev yapmış olanlar SGK'dan detaylı işyeri dökümü listesi temin etmesi gerekmektedir.) 

7) Sağlık Kurulu Raporu (En az 5 hekim imzalı olmalı ve içinde Psikiyatri Uzmanı olmak zorundadır.)

Evrak Teslim Tarihi             : 30 Haziran 2020 Salı Günü

Son Evrak Teslim Tarihi    : 14 Temmuz 2020 Salı Günü  (Mesai bitimine kadar)