31 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Elemanı İlanı

31.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim elemanı İlanı Resmi Gazete'nin "Çeşitli İlanlar" kısmında  yayımlanmıştır. Tıklayınız...

Üniversitemiz çeşitli birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.


Başvuru Başlangıç Tarihi  : 31  Aralık 2019 Salı Günü

Başvuru Bitiş Tarihi            : 14 Ocak 2020 Salı Günü Mesai Bitimi


NOT: Başvurular Şahsen/Posta yolu ile ilgili birimlere yapılacaktır.