31.12.2020 tarihli, 31351 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Rektörlük teşkilatının ilgili birimine alınacak Öğretim Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları

31.12.2020 tarihli, 31351 sayılı Resmi Gazete' de, Üniversitemiz Rektörlük teşkilatı için, Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere yayımlanan 2 adet 4. derece Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim) kadrolarına yapılan başvuruların Ön Değerlendirme Sonuçları açıklanmıştır.  Tıklayınız...

 

NOT: İlgili ilanımızın "ÖNEMLİ NOTLAR VE AÇIKLAMALAR" başlıklı 10. maddesi uyarınca; Ön değerlendirme sonuçları ile sınav giriş yeri ve saatine ilişkin bilgiler, atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin nihai değerlendirme sonuçları, Üniversite internet ana sayfası ve/veya başvuru yapılan birim internet sayfasında duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.