26 Kasım 2020 tarihli, 31316 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Sözleşmeli Personel Alımı Yedekten Atama Sonuçları

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde (giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2020 KPSS  puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacağı hakkında 26 Kasım 2020 tarihli, 31316 sayılı Resmi Gazete ve Üniversitemiz web sitesinde  yayımlanan  Sözleşmeli Personel Alım ilanımıza  süresi içinde müracaat eden ve ilanda belirtilen niteliklere uygun olan adaylardan 2020 KPSS  puan sıralaması esas alınarak atanmaya  hak kazanan kişilerden evrak teslim etmeyen ve göreve başlamayacaklarını beyan eden adayların yerine puan sırasına göre  yedek adaylardan atama yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan yedek adayların listesi ve görev yerleri aşağıda yayımlanmıştır. 

Atanmaya hak kazanan yedek adayların 22 Ocak 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeler ile birlikte şahsen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Avcılar Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

HEMŞİRE ALIMI BAŞVURU YEDEK SONUÇLARI İÇİN  TIKLAYINIZ.

EBE ALIMI BAŞVURU YEDEK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

LABORANT ALIMI BAŞVURU YEDEK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOLOJİ) ALIMI YEDEK BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

EVRAK TESLİM DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Not: Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İSTENİLEN BELGELER  

1) Dilekçe

2) 6 Adet Vesikalık Fotoğraf

3) 2 Adet Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sayfanızdan Resmi Kuruma verilmek üzere talep edilecek ve evrak teslim tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış olmalıdır.)

4) Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar İçin - Askerlik Şubesinden veya e-devlet sayfanızdan alınmış olmalıdır.)

5) Mal Bildirim Beyannamesi  (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

6) SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir. Herhangi bir Sosyal Güvenlik kaydı olmayanlar SGK'dan veya e-devletten kayıt sorgulanmasını temin etmesi gerekmektedir. Daha önce herhangi bir kamu kurumunda görev yapmış olanlar SGK'dan barkodlu detaylı işyeri dökümü listesi temin etmesi gerekmektedir.)

7) Sağlık Kurulu Raporu (En az 5 hekim imzalı olmalı ve içinde Psikiyatri Uzmanı olmak zorundadır.)

 

Evrak Teslim Tarihi             : 08 Ocak 2021 Cuma Günü

 Son Evrak Teslim Tarihi    : 22 Ocak 2021 Cuma Günü (Mesai bitimine kadar)