TypeError: null is not an object (evaluating 'document.getElementById(e.containerid).textContent') https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:35 :0 in forEach https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:35 https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:32 in i https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:32 in e İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | Personel Daire Başkanlığı

22 Ekim 2019 Tarihli, 30884 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı Sonuçları


22 Ekim 2019  tarihinde 30884 sayılı Resmi Gazete ve Üniversitemiz web sitesinde ilan edilen 7 (Yedi) adet Sözleşmeli  Bilişim Personeli  pozisyonuna müracaat eden adaylardan Yazılı ve Uygulamalı Sözlü sınav sonuçlarına göre atanmaya hak kazanların;  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliğin 9 .maddesi uyarınca tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içerisinde sözleşme imzalamak üzere aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri  gerekmektedir.


 NOT:  İlgililere yazılı  tebligat yapılacak olup, tebligat tarihinden itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen,  sözleşme imzaladığı halde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmasına müteakip işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeret bildirmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılır.Yazılı ve Uygulamalı Sözlü Sınav Sonuçlarına Göre Atanmaya Hak Kazananların Listesini Görmek İçin Tıklayınız.

Dilekçe Örneği için Tıklayınız.
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu İçin Tıklayınız.


İSTENİLEN BELGELER   

1) Dilekçe

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

3) 6 Adet Vesikalık Fotoğraf

4) Sağlık Kurulu Raporu (En az 5 hekim imzalı olmalı ve içinde Psikiyatri Uzmanı olmak zorundadır.)

5) Mal Bildirim Beyannamesi  (Personel Daire Başkanlığından Temin Edilecek)

6) 2 Adet Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu İle Adli Sicil Belgesi E Devlet çıktısı kabul edilir.(Formun KESİNLİKLE bilgisayar ortamında ve EKSİKSİZ doldurulması gerekmektedir.)