TypeError: null is not an object (evaluating 'document.getElementById(e.containerid).textContent') https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:35 :0 in forEach https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:35 https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:32 in i https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:32 in e İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | Personel Daire Başkanlığı

21 Kasım 2019 Tarihli İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Yazılı Sınav Duyurusu

375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ıncı  maddesi uyarınca Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere Hazine Ve Maliye Bakanlığının 02/08/2019 tarihli, 271259 sayılı yazısı ile vize edilen (20) adet bilişim personeli pozisyonlarından 21 Kasım 2019  tarihli, 30884 sayılı Resmi Gazete de ve Üniversitemiz web sitesinde yayımlanan 5 (Beş) adet Sözleşmeli  Bilişim Personeli  pozisyonuna müracaat eden adaylardan yazılı  sınava girmeye hak kazananlar ile  genel şartlar ve özel şartlar nediyle elenenlerin listesi aşağıdadır.

Yazılı sınava girmeye hak kazananların listesini görmek için Tıklayınız

Elenenlerin isim listesi için Tıklayınız

Kazanan adayların aşağıda belirtilen sınav yerinde belirtilen saatte bulunmaları gerekmektedir.
 
Yazılı sınav tarihi:  09/12/2019 Pazartesi
Sınav yeri: İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar-İstanbul
Sınav saati14:00