TypeError: null is not an object (evaluating 'container.textContent') https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3064 :0 in forEach https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3061 https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in o https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in r İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | Personel Daire Başkanlığı

20 Mayıs 2020 tarihli, 31132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi İlanı

20 Mayıs 2020 tarihli, Öğretim Üyesi  İlanı Resmi Gazete'nin "Çeşitli İlanlar" kısmında  yayımlanmıştır. Tıklayınız...

Üniversitemiz ilgili birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri, 657 Sayılı Kanunun 48. maddesi, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca; Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru Başlangıç Tarihi      : 20 Mayıs 2020

Başvuru Bitiş Tarihi               : 03 Haziran 2020 (mesai saati bitimi itibariyle)


Profesör Kadrosuna Başvuru Dilekçesi

Doçent Kadrosuna Başvuru Dilekçesi

Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru Dilekçesi

Profesör ve Doçent Adaylar İçin Başvuru Formu

Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi

Aday Akademik Değerlendirme Formu

Özgeçmiş Formatı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa  Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi