17 Nisan 2020 tarih 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7243 sayılı Kanun ile disiplin hükümlerine getirilen düzenleme

17 Nisan 2020 tarih 31120 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7243 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 7, 8 ve 9. maddeleri ile 2547 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümlerinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler ile, Yükseköğretim Kurumlarında görevli Öğretim Elemanlarına uygulanabilecek disiplin cezaları konusunda Anayasa Mahkemesi kararları da dikkate alınarak yeni düzenlemeler getirilmiş, öğretim elemanları dışında İş Sözleşmesiyle çalışan personel hakkında 4857 sayılı İş Kanunu ve İş Sözleşmesi veya Toplu İş Sözleşmesi, memurlar hakkında ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesi hükümlerinin uygulanması, ayrıca disiplin kurullarının teşekkülü konusunda da yeni düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırmalı tablo için tıklayınız...