TypeError: null is not an object (evaluating 'container.textContent') https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3064 :0 in forEach https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3061 https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in o https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in r İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | Personel Daire Başkanlığı

17 Nisan 2020 tarih 31102 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 7243 Sayılı Kanunun İlgili Madde Değişiklikleri

17.04.2020 tarihli, 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7243 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hükümleri uyarınca, Akademik ve İdari personele ilişkin ilgili mevzuat değişikliklerini içeren karşılaştırma tablosuna ulaşmak için Tıklayınız...


Not: Söz konusu Kanun çerçevesinde disiplin hükümlerine getirilen düzenleme ayrıca yayınlanmıştır.