17.05.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Elemanı İlanı


17.05.2019 tarihli Resmi Gazetede Öğretim Elemanı İlanı "Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar" kısmında  yayımlanmıştır. Tıklayınız...


Üniversitemiz çeşitli birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi  ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.Başvuru Başlangıç Tarihi  : 17 Mayıs 2019 Cuma Günü

Başvuru Bitiş Tarihi            : 31 Mayıs 2019 Cuma Günü Mesai Bitimi

NOT: Başvurular Şahsen/posta yolu ile ilgili birimlere yapılacaktır.