12 Nisan 2021 Tarihli, 31452 Sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarihli, 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 1 (Bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 

İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

İstenilen Belgeler

a) Başvuru formu ( Fotoğraflı)

b) Özgeçmiş

c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği

d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),

e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,

f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),

g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin puanı(0) sıfır olarak hesaplanacaktır.

h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,

i) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)

i. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,

j. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,

k) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)

l) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı

 

 

Başvuru Başlangıç Tarihi: 12 Nisan 2021 Pazartesi

Başvuru Bitiş Tarihi: 26 Nisan 2021 Pazartesi Mesai Bitimine Kadar (Saat 17:00)

Başvuru Yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Rektörlük Binası  Avcılar/İSTANBUL

 

NOT:  İlgililere başvurularına ait sonuç bildirimi e-posta yolu ile bildirilecek olup yazılı  yada  sözlü  ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.