12 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İlanı

12.10.2020 tarihli, 31272 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İlanı, Resmi Gazete'nin "Çeşitli İlanlar" kısmında  yayımlanmıştır. Tıklayınız...

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim/Ders Verecek) alınacaktır. 

SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ                : 12.10.2020
SON BAŞVURU TARİHİ             :  26.10.2020
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ :  30.10.2020
GİRİŞ SINAVI TARİHİ                 :  03.11.2020
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ       :  06.11.2020

 
NOT: Başvurular Şahsen veya Posta yolu ile ilgili birimlere yapılacaktır.