TypeError: null is not an object (evaluating 'document.getElementById(e.containerid).textContent') https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:35 :0 in forEach https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:35 https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:32 in i https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:32 in e İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | Personel Daire Başkanlığı

06.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Görevlisi ilanı

06.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Görevlisi İlanı "Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar" kısmında  yayımlanmıştır. Tıklayınız...

Üniversitemiz çeşitli birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.


Başvuru Başlangıç Tarihi  : 06 Aralık 2019 Cuma Günü

Başvuru Bitiş Tarihi            : 20 Aralık 2019 Cuma Günü Mesai Bitimi


NOT: Başvurular Şahsen/posta yolu ile ilgili birimlere yapılacaktır.