TypeError: null is not an object (evaluating 'document.getElementById(e.containerid).textContent') https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:35 :0 in forEach https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:35 https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:32 in i https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:32 in e İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | Personel Daire Başkanlığı

05.12.2019 tarihli Resmi Gazete'de Yayımlanan Öğretim Üyesi İlanı

05.12.2019 tarihli Öğretim Üyesi İlanı "Resmi Gazete'nin Çeşitli İlanlar" kısmında  yayımlanmıştır. Tıklayınız...

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına eleman alınacaktır.


Başvuru Başlangıç Tarihi : 05.12.2019

Başvuru Bitiş Tarihi : 19.12.2019


Profesör ve Doçent Kadrolarına Başvuru Formu

Profesör Kadrolarına Başvuru Dilekçe Örneği

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Tablosu

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

Doçentlik Sözlü Sınavı Başvuru Dilekçesi


NOT:Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular şahsen  İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılar Yerleşkesi Rektörlük Binasında alınacaktır. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular ilgili birimlere yapılacaktır