TypeError: null is not an object (evaluating 'container.textContent') https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3064 :0 in forEach https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3061 https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in o https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in r Sekreterya

Yönetim

PERSONEL DAİRE BAŞKANI

 Ad Soyad Ünvan E-Posta Dahili
 Kemal KAHRAMAN  Daire Başkanı kemal.kahraman@istanbul.edu.tr 19521

    PERSONEL DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI

ŞUBE MÜDÜRLERİ

Ad Soyad

 Ünvan

 E-Posta

Dahili

Görev Tanımları

Cuma BAYAZİT

Şube Müdürü (Tedv).

 cuma.bayazit@istanbul.edu.tr

19523


Görev Tanımı


Kemal YURTBULMUŞ

Şube Müdürü

 kemal.yurtbulmus@istanbul.edu.tr

 19522


Görev Tanımı


Emel KIRTILLI TURGAY

 Şube Müdürü V.

 kirtilli@istanbul.edu.tr

19524


Görev Tanımı


Yeşim GURUR

Şube Müdürü V.

 yesim.gurur@istanbul.edu.tr

19462


Görev Tanımı


Personelimiz

 Ad Soyad  ÜnvanBirim İçindeki Görevi E-Posta Dahili
 Gonca VURAL  Bilgisayar İşletmeni Görevlendirme, İzin ve Pasaport  Şubesi
 vural@istanbul.edu.tr  18982
 Rahime ŞAHİN  Bilgisayar İşletmeni Soruşturma Şubesi 
 rahime.sahin@istanbul.edu.tr
 18980
 Mevlüde DEMİR  Bilgisayar İşletmeni Akademik Kadro ve Yazışma Şubesi
 mevlude.demir@istanbul.edu.tr 18988
 Bilal ALP  Bilgisayar İşletmeni Soruşturma Şubesi
 bilal.alp@istanbul.edu.tr  18980
 Serdar KARACA  Bilgisayar İşletmeni İdari Kadro ve Yazışma Şubesi
 serdar.karaca@istanbul.edu.tr 18985
 Seliha ÖZEL  Bilgisayar İşletmeni Akademik Kadro ve Yazışma Şubesi
 seliha.ozel@istanbul.edu.tr 18989
 Derya ULU  Bilgisayar İşletmeni
Akademik Kadro ve Yazışma Şubesi
 derya.ulu@istanbul.edu.tr  18989
 Zeynep KARAKAVAK  Bilgisayar İşletmeni
Görevlendirme, İzin ve Pasaport  Şubesi
 zeynep.karakavak@istanbul.edu.tr  18984
 Emine AĞIRTAŞ  Memur İdari Kadro ve Yazışma Şubesi
 emine.agirtas@istanbul.edu.tr 18986
 Bilge Nur GÜLEN  Memur Görevlendirme, İzin ve Pasaport  Şubesi
 bilge.gulen@istanbul.edu.tr
 18984
 Salih ÇAKALLI  Memur İdari Kadro ve Yazışma Şubesi
 salih.cakalli@istanbul.edu.tr
 18979 
 Abdulkadir ÖNER  Memur İdari Kadro ve Yazışma Şubesi
 abdulkadir.oner@istanbul.edu.tr
 18979
 Hakan ERDOĞAN  Teknisyen Görevlendirme, İzin ve Pasaport  Şubesi
 @istanbul.edu.tr
 18984
 Billur SOLAGAY  Şef Görevlendirme, İzin ve Pasaport  Şubesi
 billur.solagay@istanbul.edu.tr
 18984
 Neslihan Sevinç OKTAY  İşçi
İdari Kadro ve Yazışma Şubesi
 neslihan.oktay@istanbul.edu.tr
 18987
 Zeynep SARI İşçiAkademik Kadro ve Yazışma Şubesi
 zeynep.sari@istanbul.edu.tr 18988
 Havva Nur DEMİREL
 İşçi
Görevlendirme, İzin ve Pasaport  Şubesi
 @istanbul.edu.tr
 18982
 Meryem TANCI  İşçi İdari Kadro ve Yazışma Şubesi
 meryem.tanci@istanbul.edu.tr
 18986
 Merve KARACA  İşçi Akademik Kadro ve Yazışma Şubesi
 merve.karaca.96@istanbul.edu.tr
 18988
 Elif İnci DERVENT  İşçi Sekreterya
 incidervent@istanbul.edu.tr
 18988
 Serpil BOLAT  İşçi Temizlik Personeli
 @istanbul.edu.tr


 19053Sekreter  Elif İnci DERVENT  


Dahili Hat : 19525  -  18988

e-posta    : incidervent@istanbul.edu.tr


 

  Görev Tanımı


PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBELERİ

Akademi Kadro ve Yazışma Şubesi Personeli

Ad Soyad

Ünvan

E-Posta

  Dahili

Görev Tanımları

Mevlüde DEMİR

Bilgisayar İşletmeni

mevlude.demir@istanbul.edu.tr

  18988

Görev Tanımı

 

Seliha ÖZEL

 

Bilgisayar İşletmeni

  

seliha.ozel@istanbul.edu.tr

 

18989


Görev Tanımı

 

Derya ULU

 

Bilgisayar İşletmeni

   

derya.ulu@istanbul.edu.tr

 

18989


Görev Tanımı


Zeynep SARI

 

İşçi

  

zeynep.sari@istanbul.edu.tr

 

18988


Görev Tanımı


Merve KARACA


İşçi


merve.karaca.96@istanbul.edu.tr


18988


Görev Tanımı


AKADEMİK KADRO VE YAZIŞMA ŞUBESİ GÖREVLERİ

·  Akademik Kadro atama işlemlerini yürütmek,

·  Norm kadro işlemlerini yürütmek,

·  Sicil özeti, terfi ve intibak işlemlerini yürütmek,

·  Akademik Personelin görev süreleri ve hizmet belgesi işlemlerini yürütmek,

·  Akademik Personelin hizmet değerlendirme işlemlerini yürütmek,

·  Akademik Personelin İstifa, askerlik, müstafi sayılma ve nakil işlemlerini yürütmek,

·  Doçentlik işlemlerini yürütmek,

·  Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personelin işlemlerini yürütmek,

·  1416 sayılı Kanunun 35. Maddesine göre yapılan işlemleri yürütmek,

·  2547 sayılı Kanunun 35. Maddesine göre yapılan işlemleri yürütmek,

·  ÖYP kapsamında yapılan işlemleri yürütmek,

İdari Kadro ve Yazışma Şubesi Personeli

Ad Soyad

Ünvan

E-Posta

   Dahili

Görev Tanımları


Serdar KARACA


Bilgisayar İşletmeni


serdar.karaca@istanbul.edu.tr

 

18985


Görev Tanımı


Neslihan Sevinç OKTAY

İşçi

neslihan.oktay@istanbul.edu.tr

 18987

Görev Tanımı


Emine AĞIRTAŞ


Memur


emine.agirtas@istanbul.edu.tr

 

18986


Görev Tanımı


Salih ÇAKALLI


Memur


salih.cakalli@istanbul.edu.tr

 

18979 


Görev Tanımı


Abdulkadir ÖNER


Memur


abdulkadir.oner@istanbul.edu.tr


18979


Görev Tanımı


Meryem TANCI


İşçi


meryem.tanci@istanbul.edu.tr


18986


Görev Tanımı


İDARİ KADRO VE YAZIŞMA ŞUBESİ GÖREVLERİ

· İdari kadro atama işlemlerini yürütmek,

· İdari Personelin Sicil Özeti, terfi ve intibak, Görev Süreleri ve Hizmet Belgesi işlemlerini yürütmek,

· Hizmet Değerlendirme işlemlerini yürütmek,

· İstifa, Askerlik, Müstafi ve Nakil işlemlerini yürütmek,

· Mal Bildirim işlemlerini yürütmek,

· Emeklilik işlemlerini yürütmek,

· Sözleşmeli ve İşçi Personel işlemlerini yürütmek,

· Sendika işlemlerini yürütmek,

· Kimlik Kartı işlemlerini yürütmek,

· Görevde Yükselme Sınavı işlemlerini yürütmek,

· Unvan Değişikliği Sınavı işlemlerini yürütmek,

Soruşturma Şubesi Personeli

Ad Soyad

Ünvan

E-Posta

  Dahili

Görev Tanımları


Rahime ŞAHİN


Bilgisayar İşletmeni


rahime.sahin@istanbul.edu.tr

  

 18980


Görev Tanımı


Bilal ALP

 

Bilgisayar İşletmeni

  

 bilal.alp@istanbul.edu.tr

 

18980


Görev Tanımı


SORUŞTURMA, HİZMET İÇİ EĞİTİM VE KALİTE ŞUBESİ GÖREVLERİ

·      Disiplin Soruşturmalarına ilişkin işlemleri yürütmek,

·      Ceza Soruşturmalarına ilişkin işlemleri yürütmek,

·      İnceleme işlemlerini yürütmek,

·      Mütalaa-Açıklama isteme işlemlerini yürütmek,

·      Bilirkişi İşlemlerini yürütmek,

·      Adli Makamlarca yürütülen işlemler için talep edilen bilirkişi işlemlerini yürütmek,

·      Davalara ilişkin işlemleri yürütmek,

·      İcra işlemlerini yürütmek,

·      Bilgi Edinme Başvurularına ilişkin işlemleri yürütmek,

·      Hizmet içi Eğitim işlemlerini yürütmek,

·      Aday Memur Eğitim ve Sınav işlemlerini yürütmek,

·      Oryantasyon Eğitim işlemlerini yürütmek,

Görevlendirme, İzin ve Pasaport Şubesi Personeli

Ad Soyad

Ünvan

E-Posta

  Dahili

Görev Tanımları

Gonca VURAL

Bilgisayar İşletmeni

vural@istanbul.edu.tr

  18982

Görev Tanımı

Zeynep KARAKAVAK

Bilgisayar İşletmeni

zeynep.karakavak@istanbul.edu.tr

18984

Görev Tanımı

Bilge Nur GÜLEN

Memur

bilge.gulen@istanbul.edu.tr

18984

Görev Tanımı

Hakan ERDOĞAN

Teknisyen

@istanbul.edu.tr

18984

Görev Tanımı

Havva Nur DEMİREL

 İşçi

@istanbul.edu.tr

18982

Görev Tanımı

Billur SOLAGAY

 Şef

billur.solagay@istanbul.edu.tr

18984

Görev Tanımı

GÖREVLENDİRME, İZİN VE PASAPORT ŞUBESİ GÖREVLERİ

    

·  2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi ile 657 sayılı Kanunun 78. Maddesi uyarınca yurt içi ve yurt dışı görevlendirme işlemlerini yürütmek,

·   4691 sayılı Kanun uyarınca görevlendirme işlemlerini yürütmek,

·   2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirme işlemlerini yürütmek,

·   375 sayılı KHK’nın Ek.25 maddesine göre geçici görevlendirme işlemlerini yürütmek,

·   İzin (Yıllık, Mazeret, Maaşsız İzinler, Refakat İzinleri) işlemlerini yürütmek,

·   Sağlık Raporları - Vekâlet İşlemleri- Soyadı Değişikliği işlemlerini yürütmek,

·   Protokollere İlişkin işlemler yürütmek,

·   Ders Verme (40/a, 40/b, 40/c, 40/d, 31 md., 38. md., 58/k) işlemlerini yürütmek,

·   Pasaport işlemlerini yürütmek,