Yönetim

PERSONEL DAİRE BAŞKANI

 Ad Soyad  Ünvan  E-Posta  Dahili
Kemal KAHRAMAN  Daire Başkanı  kemal.kahraman@iuc.edu.tr  19521

    PERSONEL DAİRE BAŞKANI GÖREV TANIMI

ŞUBE MÜDÜRLERİ

Ad Soyad

 Ünvan

 E-Posta

Dahili

Görev Tanımları

Kemal YURTBULMUŞ

Şube Müdürü

 kemal.yurtbulmus@iuc.edu.tr

 19522

 

Görev Tanımı

 

Emel KIRTILLI TURGAY

 Şube Müdürü V.

 kirtilli@iuc.edu.tr

19524

 

Görev Tanımı

 

Yeşim GURUR

Şube Müdürü V.

 yesim.gurur@iuc.edu.tr

19462

 

Görev Tanımı

 

 

Personelimiz

 Ad Soyad  Ünvan Birim İçindeki Görevi  E-Posta  Dahili
Kemal KAHRAMAN  Daire Başkanı Personel Daire Başkanı  kemal.kahraman@iuc.edu.tr  19521
Kemal YURTBULMUŞ  Şube Müdürü İdari Kadro ve Yazışma  Şubesi  kemal.yurtbulmus@iuc.edu.tr  19522
Emel KIRTILLI TURGAY  Şube Müdürü V. Soruşturma,  Hizmet içi Eğitim ve Kalite Şubesi  kirtilli@iuc.edu.tr  19524
Yeşim GURUR  Şube Müdürü V. Görevlendirme, İzin ve Pasaport  Şubesi  yesim.gurur@iuc.edu.tr  19462
Gonca VURAL  Bilgisayar İşletmeni Görevlendirme, İzin ve Pasaport  Şubesi  vural@iuc.edu.tr  18982
Rahime ŞAHİN  Bilgisayar İşletmeni Soruşturma,  Hizmet içi Eğitim ve Kalite Şubesi   rahime.sahin@iuc.edu.tr  18980
Mevlüde DEMİR  Bilgisayar İşletmeni Akademik Kadro ve Yazışma Şubesi  mevlude.demir@iuc.edu.tr  18988
Bilal ALP  Bilgisayar İşletmeni Soruşturma,  Hizmet içi Eğitim ve Kalite Şubesi  balp@iuc.edu.tr  18980
Serdar KARACA  Bilgisayar İşletmeni İdari Kadro ve Yazışma Şubesi  serdar.karaca@iuc.edu.tr  18985
Seliha ÖZEL  Bilgisayar İşletmeni Akademik Kadro ve Yazışma Şubesi  seliha.ozel@iuc.edu.tr  18989
Derya ULU  Bilgisayar İşletmeni Akademik Kadro ve Yazışma Şubesi  derya.ulu@iuc.edu.tr  18989
Zeynep KARAKAVAK  Bilgisayar İşletmeni Görevlendirme, İzin ve Pasaport  Şubesi  zeynep.karakavak@iuc.edu.tr  18984
Emine AĞIRTAŞ  Memur İdari Kadro ve Yazışma Şubesi  emine.agirtas@iuc.edu.tr  18986
Hakan ERDOĞAN  Teknisyen Görevlendirme, İzin ve Pasaport  Şubesi  hakan.erdogan@iuc.edu.tr  18984
Kader Damla BİTMEZ  Memur İdari Kadro ve Yazışma Şubesi  kader.bitmez@iuc.edu.tr  18986
Elif ÇITAK  Memur Görevlendirme, İzin ve Pasaport  Şubesi  elif.cıtak@iuc.edu.tr  18984
Ferdi TUNÇ  Hizmetli Görevlendirme, İzin ve Pasaport  Şubesi  ferditunc@iuc.edu.tr  18984
Neslihan Sevinç OKTAY  İşçi İdari Kadro ve Yazışma Şubesi  neslihan.oktay@iuc.edu.tr  18987
Zeynep SARI  İşçi Akademik Kadro ve Yazışma Şubesi  zeynep.sari@iuc.edu.tr  18988
Meryem TANCI  İşçi İdari Kadro ve Yazışma Şubesi  meryem.tanci@iuc.edu.tr  18986
Merve KARACA  İşçi Akademik Kadro ve Yazışma Şubesi  merve.karaca.96@iuc.edu.tr  18988
Elif İnci DERVENT  İşçi Sekreterya

 elifinci.dervent@iuc.edu.tr

 18988
Ahmet İLHAN  İşçi Soruşturma,  Hizmet içi Eğitim ve Kalite Şubesi  ahmet.ilhan@iuc.edu.tr  18980
Turan ÖNER  İşçi Görevlendirme, İzin ve Pasaport  Şubesi  turanoner@iuc.edu.tr  18984
 Serpil BOLAT  İşçi Temizlik Personeli  serpilbolat@iuc.edu.tr

 
 19053

 

 

Sekreter  Elif İnci DERVENT  


Dahili Hat : 19525

e-posta    : elifinci.dervent@iuc.edu.tr
       

  Görev Tanımı

 

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBELERİ

Akademik Kadro ve Yazışma Şubesi Personeli

Ad Soyad

Ünvan

E-Posta

  Dahili

Görev Tanımları

Mevlüde DEMİR Bilgisayar İşletmeni mevlude.demir@iuc.edu.tr 18988 Görev Tanımı

Seliha ÖZEL

Bilgisayar İşletmeni

seliha.ozel@iuc.edu.tr

18989

Görev Tanımı

Derya ULU

Bilgisayar İşletmeni

derya.ulu@iuc.edu.tr

18989

Görev Tanımı

Zeynep SARI

İşçi

 zeynep.sari@iuc.edu.tr

18988

Görev Tanımı

Merve KARACA

İşçi

merve.karaca.96@iuc.edu.tr

18988

Görev Tanımı


AKADEMİK KADRO VE YAZIŞMA ŞUBESİ GÖREVLERİ

·  Akademik Kadro atama işlemlerini yürütmek,

·  Norm kadro işlemlerini yürütmek,

·  Sicil özeti, terfi ve intibak işlemlerini yürütmek,

·  Akademik Personelin görev süreleri ve hizmet belgesi işlemlerini yürütmek,

·  Akademik Personelin hizmet değerlendirme işlemlerini yürütmek,

·  Akademik Personelin İstifa, askerlik, müstafi sayılma ve nakil işlemlerini yürütmek,

·  Doçentlik işlemlerini yürütmek,

·  Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personelin işlemlerini yürütmek,

·  1416 sayılı Kanunun 35. Maddesine göre yapılan işlemleri yürütmek,

·  2547 sayılı Kanunun 35. Maddesine göre yapılan işlemleri yürütmek,

·  ÖYP kapsamındaki işlemleri yürütmek

 
İdari Kadro ve Yazışma Şubesi Personeli

Ad Soyad

Ünvan

E-Posta

   Dahili

Görev Tanımları

Kemal YURTBULMUŞ

Şube Müdürü

kemal.yurtbulmus@iuc.edu.tr

 19522

Görev Tanımı

Serdar KARACA Bilgisayar İşletmeni serdar.karaca@iuc.edu.tr 18985 Görev Tanımı

Neslihan Sevinç OKTAY

İşçi

neslihan.oktay@iuc.edu.tr

 18987

Görev Tanımı

Emine AĞIRTAŞ

Memur

emine.agirtas@iuc.edu.tr

 18986

Görev Tanımı

Kader Damla BİTMEZ

Memur

kaderdamla.bitmez@iuc.edu.tr

 18986

Görev Tanımı

Meryem TANCI

İşçi

meryem.tanci@iuc.edu.tr

18986

Görev Tanımı


İDARİ KADRO VE YAZIŞMA ŞUBESİ GÖREVLERİ

· İdari kadro atama işlemlerini yürütmek,

· İdari Personelin Sicil Özeti, terfi ve intibak, Görev Süreleri ve Hizmet Belgesi işlemlerini yürütmek,

· Hizmet Değerlendirme işlemlerini yürütmek,

· İstifa, Askerlik, Müstafi ve Nakil işlemlerini yürütmek,

· Mal Bildirim işlemlerini yürütmek,

· Emeklilik işlemlerini yürütmek,

· Sözleşmeli ve İşçi Personel işlemlerini yürütmek,

· Sendika işlemlerini yürütmek,

· Kimlik Kartı işlemlerini yürütmek,

· Görevde Yükselme Sınavı işlemlerini yürütmek,

· Ünvan Değişikliği Sınavı işlemlerini yürütmek

 

Soruşturma, Hizmet içi Eğitim ve Kalite Şubesi Personeli

Ad Soyad

Ünvan

E-Posta

  Dahili

Görev Tanımları

Emel KIRTILLI TURGAY

Şube Müdürü V

kirtilli@iuc.edu.tr

  19524 

Görev Tanımı

Rahime ŞAHİN Bilgisayar İşletmeni rahime.sahin@iuc.edu.tr 18980 Görev Tanımı

Bilal ALP

Bilgisayar İşletmeni

balp@iuc.edu.tr

18980

 

Görev Tanımı


Ahmet İLHAN

İşçi

ahmet.ilhan@iuc.edu.tr

 18980

Görev Tanımı* * * * SORUŞTURMA FORM VE BELGE ÖRNEKLERİ İLE MEVZUAT İÇİN TIKLAYINIZ...

 

DİSİPLİN VE CEZA İŞLEMLERİ SUNUMU

 

SORUŞTURMA, HİZMET İÇİ EĞİTİM VE KALİTE ŞUBESİ GÖREVLERİ

·      Disiplin Soruşturmalarına ilişkin işlemleri yürütmek,

·      Ceza Soruşturmalarına ilişkin işlemleri yürütmek,

·      İnceleme işlemlerini yürütmek,

·      Mütalaa-Açıklama isteme işlemlerini yürütmek,

·      Bilirkişi İşlemlerini yürütmek,

·      Adli Makamlarca  talep edilen bilirkişi işlemlerini yürütmek,

·      Davalara ilişkin işlemleri yürütmek,

·      İcra işlemlerini yürütmek,

·      Bilgi Edinme Başvurularına ilişkin işlemleri yürütmek,

·      Hizmet içi Eğitim işlemlerini yürütmek,

·      Aday Memur Eğitim ve Sınav işlemlerini yürütmek,

·      Oryantasyon Eğitim işlemlerini yürütmek,

·      Kalite Yönetim Sistemi işlemlerini yürütmek

 
Görevlendirme, İzin ve Pasaport Şubesi Personeli

Ad Soyad

Ünvan

E-Posta

  Dahili

Görev Tanımları

Yeşim GURUR

Şube Müdürü V.

yesim.gurur@iuc.edu.tr

  19462

Görev Tanımı

Gonca VURAL Bilgisayar İşletmeni vural@iuc.edu.tr 18982 Görev Tanımı

Zeynep KARAKAVAK

Bilgisayar İşletmeni

zeynep.karakavak@iuc.edu.tr

18984

Görev Tanımı

Elif ÇITAK

Memur

elif.citak@iuc.edu.tr

18984

Görev Tanımı

Hakan ERDOĞAN

Teknisyen

hakan.erdogan@iuc.edu.tr

18984

Görev Tanımı

Ferdi TUNÇ

Hizmetli

ferditunc@iuc.edu.tr

18984

Görev Tanımı

Turan ÖNER

İşçi

turanoner@iuc.edu.tr

18984

Görev Tanımı


GÖREVLENDİRME, İZİN VE PASAPORT ŞUBESİ GÖREVLERİ

   

    ·  2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi ile 657 sayılı Kanunun 78. Maddesi uyarınca yurt içi ve yurt dışı

        görevlendirme işlemlerini yürütmek,

·   4691 sayılı Kanun uyarınca görevlendirme işlemlerini yürütmek,

·   2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevlendirme işlemlerini yürütmek,

·   375 sayılı KHK’nın Ek.25 maddesine göre geçici görevlendirme işlemlerini yürütmek,

·   İzin (Yıllık, Mazeret, Maaşsız İzinler, Refakat İzinleri) işlemlerini yürütmek,

·   Sağlık Raporları - Vekâlet İşlemleri- Soyadı Değişikliği işlemlerini yürütmek,

·   Protokollere İlişkin işlemler yürütmek,

·   Ders Verme (40/a, 40/b, 40/c, 40/d, 31 md., 38. md., 58/k) işlemlerini  yürütmek,

.   Pasaport işlemlerini yürütmek,

.   Rotasyon işlemlerini yürütmek,