Formlar

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FORMLARI


AKADEMİK KADRO VE YAZIŞMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FORMLARI


DEKAN ADAYI ÖZGEÇMİŞ FORMATI

DEKAN ADAYI BİLGİ FORMU

ADAY AKADEMİK DEĞERLENDİRME FORMU

DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVI BAŞVURU DİLEKÇESİ

PROFESÖR VE DOÇENT KADROLARINA BAŞVURU FORMU

ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖN DEĞERLENDİRME FORMU (A)

ÖĞRETİM ELEMANLARI DEĞERLENDİRME FORMU (B)

ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖN DEĞERLENDİRME FORMU (C)

ÖĞRETİM ELEMANLARI DEĞERLENDİRME FORMU (D)

ÖĞRETİM ELEMANLARI ÖN DEĞERLENDİRME FORMU (E)

ÖĞRETİM ELEMANLARI DEĞERLENDİRME FORMU (F)

33A-50D MADDESİ UYARINCA ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNDA BULUNANLARLA İLGİLİ SÜRE UZATMA BİLGİ FORMU

33.MADDE UYARINCA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLEN ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN BİLGİ FORMU

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURU FORMU

JÜRİ ÜCRET FORMU


YABANCI UYRUKLULAR İÇİN GEREKLİ FORM VE BELGELER

2547 sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının çalıştırılmaları için
(By the law 2547/34, the required documents to employ foreign academic personnel are as follows)

Gerekli Belgeler:

A) İLK DEFA ÇALIŞTIRILACAKLAR İÇİN,

(For Foreıgn Academıc Personnel To Be Appoınted For The Fırst Tıme,)

 Bilgi Formu

(Information Form)

 Bilgi Derleme Formu

(Compiled Information Form)

Açık Kimlik

(Clear Identity Form)

Vize Talep Formu (şahıs yurt dışında ise hangi dış temsilcilikten gireceğinin belirtilmesi)

(Visa Application Form)

Pasaport fotokopisi

(Copy of Passport)

İkamet Tezkeresi fotokopisi

(Copy of Residence Permit)

Gerekçe (Öğretim Elemanının neden çalıştırılmak istediğine dair)

Rationale (Why is it necessary for the department to employ the foreign academic staff

Yönetim Kurulu Kararı

(Approval by University’s Board of Trustees)

Akademik kariyerini gösterir belgenin tercümeli örneği

(Copy of Diplomas/Certificates with Certified Translation.)

Yabancı Dil Eğitimi verecekler için uluslararası genel kabul görmüş sertifika

(International Teaching Certificates for the Ones Who Will Teach a Foreign Language)

2 adet resim (Resimlerin JPEG formatında taranıp evraklara eklenmesi ve orijinallerinin elden gönderilmesi gerekmektedir)

(2 photos)

Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu

(Foreigners Identity Information Form)

Tıp Fakültesinde çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanları için;


B) SÜRE UZATMASI YAPILACAKLAR İÇİN,

(For Foreıgn Academıc Personnel’s Work Permıt Extensıon)
Bilgi Formu
(Information Form)
Süre Uzatma Formu
(Work Permit Extension Form)
Pasaport fotokopisi
(Copy of Passport)
İkamet Tezkeresi fotokopisi
(Copy of Residence Permit)
Gerekçe
(Rationale (Why is it necessary for the department to employ the foreign academic staff))
Yönetim Kurulu Kararı
(Approval by University’s Board of Trustees)
2 adet resim (Resimlerin JPEG formatında taranıp evraklara eklenmesi ve orijinallerinin elden gönderilmesi gerekmektedir)
(2 photos)

Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu
(Foreigners Identity Information Form)İZİN VE GÖREVLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ FORMLARI

İZİN FORMU

KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME FORMU


DİĞER FORMLAR

ADAY MEMURLAR STAJ DEĞERLENDİRME BELGESİ

İDARİ PERSONEL İHTİYAÇ CETVELİ

E-HİZMET İÇİ EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMLARI MATRİSİ

DOSYA MUHTEVİYATI DÖKÜM FORMU

İDARİ PERSONEL BİLGİ FORMU

İSTİFA DÖNÜŞÜ İŞ TALEP FORMU

4B SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU FORMU

NAKİL TALEP FORMU

DİSİPLİN SORUŞTURMA FORMU

İLİŞİK KESME FORMU

YURTDIŞI GÖREVLENDİRME FAALİYET RAPORU

GÖREVDEN AYRILACAK PERSONELCE DOLDURULACAK GÖREV DEVRİ RAPOR FORMU

MAAŞ NAKİL BİLDİRİM FORMU

EMEKLİLİK DİLEKÇE FORMU

DOSYA İSTEK FORMU

PERSONEL KİMLİK TALEP FORMU

ÇALIŞANLAR İÇİN PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

YÖNETİCİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU

PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMUNU DEĞERLENDİRİCİLER LİSTESİ

PERFORMANS GERİ BİLDİRİM GÖRÜŞME FORMU

BİRİM ORYANTASYON TAKİP FORMU

PERSONEL ORYANTASYON EĞİTİMİ FORMU

HİZMETİÇİ EĞİTİM TALEP FORMU

HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI FORMU

HİZMETİÇİ EĞİTİM GÖREV LİSTESİ

HİZMETİÇİ EĞİTİM KATILIM FORMU

HİZMETİÇİ EĞİTİM DEĞERLENDİRME ANKETİ

PLANLAMA DIŞI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI FORMU

HİZMETİÇİ EĞİTİM TAKİP LİSTESİ

PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ

PERSONEL MEMNUNİYET ANKETİ

PERFORMANS DEĞERLENDİRME CETVELİ

HİZMETİÇİ EĞİTİME KATILACAK PERSONEL LİSTESİ

HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANI TAKİP FORMU

KURUM SİCİL NUMARASI KAYIT LİSTESİ

ARŞİV KAYIT VE TAKİP FORMU

DOSYA İZLEME LİSTESİ

HİZMETİÇİ EĞİTİM SONRASI PERSONELİN DEĞİŞİM VE GELİŞİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ANKETİ


DİĞER STANDART FORMLAR

HUSUSİ DAMGALI PASAPORT TALEP FORMU

HİZMET DAMGALI PASAPORT TALEP FORMU

GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU