TypeError: null is not an object (evaluating 'container.textContent') https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3064 :0 in forEach https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:3061 https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in o https://openweathermap.org/themes/openweathermap/assets/vendor/owm/js/weather-widget-generator.js:1 in r İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa | Personel Daire Başkanlığı

Formlar

2547 sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının çalıştırılmaları için (By the law 2547/34, the required documents to employ foreign academic personnel are as follows)

Gerekli Belgeler: 


A) İlk Defa Alacaklar İçin 
(For Foreıgn Academıc Personnel To Be Appoınted For The Fırst Tıme,) 

Bilgi Formu

(Information Form)

Blgi Derleme Formu

(Compiled Information Form)

Açık Kimlik

(Clear Identity Form)

Vize Talep Formu (şahıs yurt dışında ise hangi dış temsilcilikten gireceğinin belirtilmesi)

(Visa Application Form)

Pasaport fotokopisi
(Copy of Passport)

İkamet Tezkeresi fotokopisi
(Copy of Residence Permit)

Gerekçe (Öğretim Elemanının neden çalıştırılmak istediğine dair)
Rationale (Why is it necessary for the department to employ the foreign academic staff

Yönetim Kurulu Kararı
(Approval by University’s Board of Trustees)

Akademik kariyerini gösterir belgenin tercümeli örneği
(Copy of Diplomas/Certificates with Certified Translation.)

Yabancı Dil Eğitimi verecekler için uluslararası genel kabul görmüş sertifika
(International Teaching Certificates for the Ones Who Will Teach a Foreign Language)

2 adet resim (Resimlerin JPEG formatında taranıp evraklara eklenmesi ve orijinallerinin elden gönderilmesi gerekmektedir)
(2 photos)

Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu
(Foreigners Identity Information Form)

Tıp Fakültesinde çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanları için;

B) Süre Uzatması Yapılacaklar İçin 

(For Foreıgn Academıc Personnel’s Work Permit Extensıon)
Bilgi Formu
(Information Form)

Süre Uzatma Formu
(Work Permit Extension Form)

Pasaport fotokopisi
(Copy of Passport)

İkamet Tezkeresi fotokopisi
(Copy of Residence Permit)

Gerekçe
(Rationale (Why is it necessary for the department to employ the foreign academic staff))
Yönetim Kurulu Kararı
(Approval by University’s Board of Trustees)

2 adet resim (Resimlerin JPEG formatında taranıp evraklara eklenmesi ve orijinallerinin elden gönderilmesi gerekmektedir)
(2 photos)

Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu
(Foreigners Identity Information Form)