Formlar

2547 sayılı Kanunun 34.maddesi uyarınca Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının çalıştırılmaları için (By the law 2547/34, the required documents to employ foreign academic personnel are as follows)
 

Gerekli Belgeler: 


A) İlk Defa Alacaklar İçin 
(For Foreıgn Academıc Personnel To Be Appoınted For The Fırst Tıme,) 

Bilgi Formu

(Information Form)

Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu

(Foreign National Information Compilation and Identification Form)​​

Açık Kimlik

(Clear Identitiy Form)

Vize Talep Formu (şahıs yurt dışında ise hangi dış temsilcilikten gireceğinin belirtilmesi)

(Visa Application Form)

Pasaport fotokopisi
(Copy of Passport)

İkamet Tezkeresi veya Çalışma İzin Belgesi Fotokopisi
(Copy of Residence Permit or Copy of Work Permint Document)

Gerekçe (Öğretim Elemanının neden çalıştırılmak istediğine dair)
Rationale (Why is it necessary for the department to employ the foreign academic staff

Yönetim Kurulu Kararı
(Approval by University’s Board of Trustees)

Akademik kariyerini gösterir belgenin tercümeli örneği
(Copy of Diplomas/Certificates with Certified Translation.)

Diploma örnekleri ve onaylı tercümesi

(Diploma samples and certified translation)

Yabancı Dil Eğitimi verecekler için uluslararası genel kabul görmüş sertifika

(International Teaching Certificates for the Ones Who Will Teach a Foreign Language)

2 adet resim (Resimlerin JPEG formatında taranıp evraklara eklenmesi ve orijinallerinin elden gönderilmesi gerekmektedir)
(2 photos)

Tıp Fakültesinde çalıştırılacak yabancı uyruklu öğretim elemanları için

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar için;

 

B) Süre Uzatması Yapılacaklar İçin 

(For Foreıgn Academıc Personnel’s Work Permit Extensıon) ​​​​

 

Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu​​

(Foreign National Information Compilation and Identification Form)​​​​

Pasaport Fotokopisi

(Copy of Passport)

 

Gerekçe
(Rationale (Why is it necessary for the department to employ the foreign academic staff)

Yönetim Kurulu Kararı

(Approval by University’s Board of Trustees)

2 adet resim (Resimlerin JPEG formatında taranıp evraklara eklenmesi ve orijinallerinin elden gönderilmesi gerekmektedir)
(2 photos)

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamıyla İlgili Usul ve Esaslar için;

C) Unvan Değişikliği Yapacaklar İçin

(For those who will change title) 

Yabancı Uyruklu Bilgi Derleme ve Kimlik Formu

(Foreign National Information Compilation and Identification Form)

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Akademik Yükseltilme ve Atama Komisyonu Üyelerince İmzalanmış Kriterler Tablosu (Prof, Doç. ve Dr. Öğr. Üyeleri içi)

Diploma/Unvan belgesi örnekleri ve onaylı tercümesi

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen atanma şartlarının sağlanmış olması

Yönetim Kurulu Kararı

2 adet fotoğraf (Resimlerin JPEG formatında taranıp evraklara eklenmesi ve orijinallerinin elden gönderilmesi gerekmektedir)

NOT:

Daha önce kullanılan “Yabancı Uyruklu Kimlik Bilgi Formu” ile “Bilgi Derleme Formu” nun teklifleriniz ekinde gönderilmemesi