Başkanlığımız

Tarihçe

Başkanlığımız, 18 Mayıs 2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 Sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un Ek Madde 182 hükümleri uyarınca 18.05.2018 tarihinde kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesinde İdari birim olarak kurulmuştur.