Sağlık Bakanlığı 2018 Yılı 2. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile Atananların Dikkatine

3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında 05 Ekim 2018 Cuma günü yapılan kura sonucunda Üniversitemize atanmaya hak kazananlar https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

Kura sonrasında Üniversitemiz kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; 19 Ekim 2018 Cuma Günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Rektörlük Binası Beyazıt Fatih-İSTANBUL adresine) elden teslim edilecektir.

Atanmaya Hak Kazananların Listesine ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru Dilekçesi Örneği için tıklayınız.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu için tıklayınız.


ATAMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENEN BELGELER

1) Dilekçe

2) Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3) 6 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş)

4) Öğrenim Belgesi ( Diploma aslı ve fotokopisi ya da e-devlet çıktısı)

5) 2 Adet Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sayfanızdan evrak teslim tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış olmalıdır.)

6) Sağlık Kurulu Raporu (En az 5 hekim imzalı olmalı ve içinde Psikiyatri Uzmanı olmak zorundadır.)

7) Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar İçin - Askerlik Şubesinden veya e-devlet sayfanızdan alınmış olmalıdır.)

8) Mal Bildirim Beyannamesi  (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

9) SGK Hizmet Dökümü (e-devlet üzerinden alınabilir.) (Daha önce çalışmamış ise SGK’dan veya e-devletten kayıt sorgulanmasının temin edilmesi gerekmektedir.)

10) 2 Adet Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Formun KESİNLİKLE bilgisayar ortamında ve EKSİKSİZ doldurulması gerekmektedir.) (Formda yer alan Nüfus Cüzdanı Suretini Onaylayan kısmı Başkanlığımızca onaylanacaktır.)


Son Evrak Teslim Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma Günü mesai bitimine kadar

Detaylı Bilgi İçin İrtibat: 0212 440 00 00 (Dahili: 11917, 10737, 10370)